Voesenek kiest voor Utrecht

Body: 
In Nijmegen zijn ze diepbedroefd, maar in Utrecht wordt'himmelhoch gejauchzt' nu de gerenommeerde 'waterbioloog' RensVoesenek de Waal verruilt voor de Kromme Rijn. Voesenek volgt inUtrecht prof.dr. J. Lambers op als hoogleraar oecofysiologie.Lambers vertrok in oktober naar Australië om erhoogleraar-directeur te worden van een onderzoeksinstituut inPerth.

Volgens het Nijmeegse universiteitsblad UK treurt de stad vankeizer Karel niet alleen om het vertrek van een verdienstelijkwetenschapper maar meer nog om diens vorig jaar binnengehaaldePioniersubsidie van 1,5 miljoen gulden. Dat door NWO jaarlijks aanenkele veelbelovende onderzoekers beschikbaar gestelde bedrag ispersoonsgebonden en verhuist dus mee naar Utrecht.

Volgens Voeseneks Nijmeegse hoogleraar Blom zijn hemel en aardebewogen om de deskundige op het gebied van plantengroei inoverstromingsgebieden voor Nijmegen te behouden. Zelfs eenpersoonlijke leerstoel werd in de strijd geworpen, maar de grotegroep waarin hij kan gaan werken en het feit dat hij als hoogleraarde leiding krijgt over het totale onderzoeksprogramma, waren voorVoesenek te aantrekkelijk om het Utrechtse aanbod te weigeren.

Voesenek in UK: "Dit soort keuzes kun je maar over een heelbepaald traject van je carrière maken. Als ik eerst dePionierperiode had afgerond, was ik misschien te oud of waren ergeen vacatures meer."