Voldoende voor theologisch onderzoek Utrecht

Body: 
De Universiteit van Groningen en de VrijeUniversiteit van Amsterdam hebben het beste protestants-theologischonderzoek in Nederland. Utrecht staat op de vijfde plaats van de intotaal negen universiteiten die aan dergelijk onderzoek doen. Eenen ander blijkt uit de onderzoeksbeoordeling die de Vereniging vanuniversiteiten vorig jaar liet uitvoeren.

Het wrange aan de resultaten is dat de twee universiteiten diede eerste en tweede plaats bezetten op onderzoeksgebied juist detwee zijn die hun dominees-opleiding gaan verliezen. Daartoe hebbende Samen-op-weg kerken het afgelopen najaar besloten. "Er lijkt nualle reden om terug te keren op hun dwaling", reageerde Groningenna het bekend worden van de uitslag.

Volgens decaan H. Tieleman van Godgeleerdheid in Utrecht is goedonderzoek alleen echter geen argument om een opleiding in stand tehouden. "Ik snap wel dat ze nu met dit argument komen, maar nietelk argument is even sterk." Zelf is hij het niet eens geweest metde beslissing van de kerken om Groningen en Amsterdam te sluiten."Achter dat besluit zat ook geen ratio, ook de kwaliteit van deopleidingen speelde geen rol. Het was pure harde internekerkpolitiek waardoor de beslissing zo is uitgevallen."

Utrecht, zo verzekert Tieleman, is nooit in gevaar geweest. "Bijde laatste onderwijsvisitatie eindigde Utrecht bovenaan. Wij zijnde grootste en de beste."

HOP, HO/ GK

BEOORDELING THEOLOGIE-ONDERZOEK

(gemiddel rapportcijfer per faculteit)

1. Groningen 8,6

2. Nijmegen 8,3

3. VU A'dam 8,0

4. Leiden 7,9

5. Utrecht 7,6

6. UvA'dam 7,5

7. Tilburg 7.2

8. Kampen 7,2

9. Apeldoorn 5,5