Vooral verenigingsstudenten drinken veel

Body: 
Studenten die lid zijn van een studentenverenigingdrinken twee keer zoveel alcohol als niet-leden. Dat blijkt uit hetonderzoek Ad Fundum! van het Nationaal Instituut voorGezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).

Veel drinken hoort bij het studentenleven. Eerstejaars moetenvaak even wennen aan dat drankpatroon. Maar halverwege de studiehebben ze de smaak goed te pakken. Vooral jongens die lid zijn vaneen gezelligheidsvereniging weten hem te raken. Zij drinken in eenrustige week zo'n zeven glazen en in een heftige week dertig,terwijl niet-leden er drie in een rustige week drinken en vijftienin een wilde week.

Vooral als de tentamenweek voorbij is gaan bij de corpsstudentenalle remmen los. Dan overschrijdt 66 procent 'de grens vanverantwoord alcoholgebruik', die het NIGZ heeft vastgesteld opeenentwintig glazen voor mannen en veertien glazen voor vrouwen.Vrouwelijke studenten houden hun mannelijke collega's trouwensaardig bij. Meisjes die lid zijn van een vereniging drinkengemiddeld elf glazen per week, tegenover vijf glazen voor studentesdie geen lid zijn.

Studenten leren drinken, volgens het onderzoek. Eerstejaars zijnnog matig met alcohol. Maar naarmate ze verder in hun studie zijn,weten ze beter hoe ze moeten doorzakken. Naarmate het einde van destudie in zicht komt, minderen studenten hun drankconsumptie. Maarze blijven meer drinken dan ze in het eerste jaar van hun opleidingdeden.

HOP/JV