Voorlichtingsdagen

Body: 
Voor vijfdejaars vwo'ers die geïnteresseerd warenin een studie aan de faculteit Sociale Wetenschappen luidde deboodschap op de voorlichtingsdagen eenduidig: er gaat misschieniets veranderen in de gammapropedeuse maar wie daar meer over wilweten moet volgend jaar terugkomen. Drs. Nelleke Kat wijdde in haarvoorlichting over de gammapropedeuse niet al teveel woorden aan detoekomst van die propedeuse. En de scholieren vroeger er ookhelemaal niet naar.

Vorige week donderdag en vrijdag hield de UniversiteitUtrecht - zowel in de binnenstad als in de Uithof -voorlichtingsdagen voor aanstaande studenten, én hun ouders.Hoewel er zich duizend gegadigden méér dan vorig jaarhadden aangemeld (in totaal 8000), was de feitelijke opkomst minderdan in 1997 - wellicht vanwege het morsige weer.

In de wandelgangen bij de sociale faculteit overheerstede onzekerheid. Een aantal studentmedewerkers van devoorlichtingsdagen, gehuld in rode truien, hield vol datverandering van de gammapropedeuse nog helemaal niet vast staat.Maar anderen dachten toch vooral dat er rekening mee gehouden moetworden dat het accent meer op de disciplinaire kant komt te liggen,en minder op het gezamenlijke van de propedeuse.

KH