Voorzieningen Uithof onvoldoende

Body: 
De voorzieningen in De Uithof zijn ontoereikend omaan de toenemende vraag van studenten te voldoen. Dat is deconclusie van een onderzoek dat studenten Sociale Geografie onlangsdeden naar het aanbod van voorzieningen voor de bewoners van deCambridgelaan.

In de nabije toekomst moeten er een café, brievenbussen,vergaderruimte, een supermarkt met goedkopere producten in hetassortiment, een snackbar en afvalbakken komen. Anders komen de 552bewoners van het complex 'De Poort' en de 450 bewoners van 'HetDorp', zoals ze in de volksmond worden genoemd, danig in deproblemen. "De Uithof zit tussen de puberteit en volwassenheid in",concluderen de studenten die het onderzoek deden.

Het onderzoek is gehouden onder ruim driehonderd bewoners van delaagbouw, uiteindelijk was 62 procent van de enquĂȘtesbruikbaar.

Er zitten nogal wat opmerkelijke bevindingen in het rapport. Zoblijkt meer dan de helft van de Uithof-bewoners nooit insportcentrum Olympos te komen, en is men ontevreden over de breedtevan het aanbod van supermarkt VIA en de horeca-voorzieningen.Daarnaast wordt een, door de bewoners zelf te exploiteren,'bewonerbus' voorgesteld die 's nachts en in het weekend hetvervoer van en naar De Uithof moet regelen. Het meest opvallend isdat meer dan eenderde van de respondenten geen enkel weekend in destudentenkamer blijft; men vlucht naar ouders en vrienden. Eenmogelijke verklaring is dat de meeste studenten die hier woneneerste- en tweedejaars zijn: die gaan nog relatief vaak naarhuis.

NV/JvdG