Voorzitter U-raad stapt op

Body: 
Nog geen maand na zijn herbenoeming als voorzitter van deUniversiteitsraad heeft voorzitter Johan Janssen aangekondigd dathij zijn functie per 1 oktober neerlegt. Op die datum wordtJanssen, die in 1997 aantrad als opvolger van CarlaKuijper-Groensmit, hoofd van de afdeling industrie van de provincieGelderland, een functie die hij niet met het voorzitterschap van deU-raad kan combineren.