Vorming huidige Noordzeekust 5500 jaar geleden begonnen

Body: 
De Noordzeekust zoals wij die kennen, kreeg pas een kleine 5500jaar geleden vorm. Voor die tijd was het een groot waddengebied datver landinwaarts reikte. Dit landschap was ontstaan door de snellestijging van het Noordzeewater. In de drieduizend jaar ervoor steeghet zeewater namelijk zo'n 25 meter, tot een hoogte waar sindsdiennog maar vijf meter is bijgekomen. Promovendus Jelmer Cleveringa,die woensdag 6 december op zijn onderzoek promoveert, bekeek hoe dekust vervolgens zijn huidige vorm kreeg. Hij concludeert onder meerdat duinen en stranden vooral zijn gevormd door grootschaligzandtransport langs de kust. Transport van zand van en naar dezeebodem speelde een ondergechikte rol in dit proces.

EH


[Bijschrift bij een foto]