Vreemde argumenten in discussie over versneller

Body: 
De faculteitsraad B├Ętawetenschappen heeft dinsdag negatief geadviseerd over het afbestellen van een versneller voor natuurkundig materialenonderzoek. Volgens raadsvoorzitter Hans de Cock deugen de cijfers waarop het besluit gebaseerd is, niet.

De Cock: "Het besluit om de versneller af te bestellen wordt door het bestuur onder meer gemotiveerd met het argument dat dat de faculteit een besparing van 5,5 miljoen euro oplevert, omdat het Robert van de Graafflaboratorium dan niet verbouwd hoeft te worden. Maar sinds wanneer moet een faculteit of departement opdraaien voor de huisvestingslasten? Dat hoeven andere faculteiten toch ook niet? Toen onderzoeksorganisatie NWO in 2004 bijna vijf miljoen euro voor de versneller beschikbaar stelde, heeft het college van bestuur bovendien een zogeheten inbeddingsgarantie gegeven. Daar zou men zich als goed bestuur toch aan moeten houden?

"Als die 5,5 miljoen niet aan de kostenkant wordt opgevoerd, ontstaat opeens een heel ander beeld. Want het afbestellen van de inmiddels al gebouwde versneller gaat de faculteit veel geld kosten, terwijl zo'n laat besluit ook onze reputatie als researchuniversiteit geen goed doet. Er zijn wat ons betreft dus eigenlijk alleen maar redenen om de versneller wel naar Utrecht te laten komen. Met het geld dat zo wordt uitgespaard, kan Natuur- & Sterrenkunde bovendien de tekorten dekken die het departement de komende jaren nog boven het hoofd hangen, totdat men de zaak in 2010 financieel weer op de rails heeft.

"Een probleem in dat verband is dat het college van bestuur de fysici vorig jaar heeft verboden om voor het oplossen van hun problemen hun financi├źle reserve aan te spreken. Vreemd, want van collegelid Kardux heeft men daar een paar jaar geleden juist expliciet toestemming voor gekregen en het lijkt me behoorlijk bestuur als het huidige college die toezegging gestand zou doen. Al met al vinden wij dat er aan de zaak zoveel vreemde kanten zitten, dat wij er als raad eerst nog eens goed met het faculteitsbestuur over willen praten. Gezien de rol van het college lijkt me dit trouwens ook een kwestie, waarover de Universiteitsraad zich zou moeten buigen."

EH