Vrouwelijke gepromoveerden sneller klaar

Body: 
Het aandeel vrouwen met een doctorstitel groeit gestaag. Van de gepromoveerden jonger dan 35 jaar is al bijna de helft vrouw. Ze deden gemiddeld 5,4 jaar over hun promotie - negen maanden korter dan de mannen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde. Nederland telde eind 2005 72 duizend gepromoveerden onder de zeventig jaar oud. Van hen was dertig procent vrouw. Bijna negen op de tien gepromoveerden werkten, van wie twintig procent (13 duizend) als onderzoeker. Ongeveer dertig procent van deze onderzoekers was vrouw.

Gepromoveerde vrouwen hebben vaker dan andere werkende vrouwen een volledige baan. Ruim zeventig procent werkte dertig uur of meer in de week, tegen een gemiddelde van veertig procent. Bij de werkende mannen was dit verschil veel kleiner.

HOP