Wanneer is een onvoldoende een voldoende?

Dat leek helder, maar was het niet. De commissie maakte namelijk niet duidelijk hoe de afronding in zijn werk moest gaan. Met als gevolg dat de verwarring er in het eerste bama-jaar niet minder op werd, zo bleek althans in de faculteit Letteren. Tijdens een discussie in de faculteitsraad legde een docente uit hoe de nieuwe richtlijn door sommige van haar collega’s is geïnterpreteerd. “Omdat een 6,3 wordt afgerond naar een 6,5, besloten zij dat een 5,3 dus een 5,5 kon worden. Maar omdat volgens de bama-richtlijn geen 5,5 mag worden gegeven, werd die weer afgerond naar een 6. Het is op die manier voorgekomen dat studenten met een 5,3 toch een voldoende kregen.”

De mond van decaan Bertens viel open. “Zijn er echt docenten die een onvoldoende naar een voldoende hebben afgerond? Dat vind ik heel betreurenswaardig.” Gelukkig voor Bertens had het directeurenoverleg het probleem ook gesignaleerd. Om aan de onduidelijkheid een einde te maken is besloten de officiële bama-richtlijn voorlopig te negeren en niet af te ronden. Letterenstudenten krijgen voortaan een eindcijfer mét decimalen achter de komma. Daarbij geldt de regel: 5,5 en alles wat daarboven ligt is voldoende; alles onder 5,5 is onvoldoende. “Heel goed dat er nu duidelijkheid is”, knikte Bertens instemmend, “wij moeten vooral niet de indruk wekken dat wij bij Letteren niet kunnen rekenen.”

EH

Afronden

Navraag leert dat Aardwetenschappen studenten op een vergelijkbare manier beoordeelt als Letteren. De meeste andere Utrechtse opleidingen volgen de officiële bama-richtlijn en ronden het cijfer voor een vak tot en met de 6 af naar een geheel getal, waarbij 5,5 de harde grens vormt tussen onvoldoende en voldoende. De faculteiten Farmacie, Godgeleerdheid en Ruimtelijke Wetenschappen kennen die harde grens niet en laten hun docenten vrij om een cijfer tussen 5 en 6 naar eigen inzicht af te ronden. Een uitzondering vormt Natuur- en Sterrenkunde, waar pas 5,75 of hoger als voldoende geldt. Studenten met een eindcijfer tussen 5,25 en 5,74 (afgerond 5,5) krijgen een extra opdracht, waarvan het resultaat bepaalt of zij het vak wel of niet hebben gehaald.