Wat je allemaal achter een paard kan doen

Body: 
De faculteit Diergeneeskunde organiseerde 22 mei voorde tiende keer de Dag van het Aangespannen Paard. De Uithof troktientallen Mercedessen met paardentrailers en duizendenbelangstellenden. Het is ook 'the place to be', vindt een Utrechtsekroegbaas.

"Je gaat pas achter een paard zitten als je er echt niet meer opkunt zitten. Zo dachten ze tien jaar geleden over ons", vertelt Dikvan de Bunt. Van de Bunt was één van de initiatiefnemersvan de eerste dag. Hij wilde zijn clubgenoten van Solleysel, derijvereniging van diergeneeskunde, eens laten zien wat je allemaalachter een paard kunt doen.

De dag groeide de afgelopen jaren uit tot groot regionaalevenement dat duizenden bezoekers trekt. Bestuurslid Henk vanDieren vindt het belangrijk dat de universiteit zich op deze manierpresenteert aan de regio. Daarom is de toegang ook gratis en daaromzijn er niet alleen een wedstrijden maar zijn er ook vijf of zesgrote demonstraties zoals een westernshow.

Studenten hebben de praktische organisatie in handen. Defaculteit vindt dat belangrijk. "Ze leren hier op een dag meersociale vaardigheden dan in een heel semester", meent VanDieren.

De gemiddelde leeftijd van het publiek is vrij hoog. Het zijnallemaal burgers, stelt rechtenstudent Marc Kemp vast van achterzijn biertje. Kemp is met twee vrienden aanwezig om zijn werkgeveren favoriete kroegbaas aan te moedigen. John Hogerwaard vannachtkroeg ASP doet namelijk mee aan de oefenmarathon.

De marathon wordt gedurende de ochtend op een parcours geredenwaarbij de tijd wordt opgenomen. De tien snelste combinaties doenaan het eind van de dag mee aan de Grande Finale. In deze finalemoet op het hoofdveld één hindernis worden genomen.

Hogerwaard verwacht niet dat hij hieraan deel mag nemen. Hij isniet erg tevreden over zijn prestaties. "Ik heb een paaraanrijdingen gemaakt. Als ik die in het centrum van Utrecht hadgehad, dan was ik nu aangeklaagd." Hogerwaard is gek van depaardensport. "Het is mijn uitlaatklep. Het is fantastisch als zo'ndier zoveel vertrouwen heeft in degene die op de bok zit." Hij isal van jongsaf actief in de sport. "Toen ik ging samenwonen kwamhet stil te liggen. Dan kun je kiezen tussen paard in de gang ofeen bankstel in je huiskamer." Maar nu is hij terug. Het is me goedgegaan de afgelopen jaren. Toch is hij nog niet helemaal op niveau."Ik heb een OpelKadett voor mijn trailer, terwijl de rest met eenMercedes 500 aan komt zetten."

Hogerwaard geniet van de Grande Finale. "Het is geweldig als jezoiets kunt. Dit zijn jongens die elke dag trainen, maar ze rijdenwel de hele boel plat", zegt hij met een lichte genoegdoening alseen van de finalisten de hindernis aan gort rijdt.

Bij dit incident komt de strakke organisatie tot zijn recht.Binnen vijf minuten stampt een landbouwwerktuig van een van desponsors een nieuwe paal de grond in. "Onze organisatie staat heelgoed bekend", merkt Van Dieren daar over op. "We zouden ditoorspronkelijk tien jaar doen. Maar ook het enthousiasme bij hetcollege van bestuur is zo groot geworden dat we niet meer kunnenstoppen. Dit mag nooit verloren gaan."

Jurgen Swart