Web-pc

Body: 

Maandagmiddag is in de Letterenbibliotheek de eerste van vijfzogenoemde Web-pc's officieel in gebruik genomen. Met deze Web-pckunnen studenten en medewerkers van de faculteit Letteren zichonder andere bekwamen in het maken van Powerpoint-presentaties enhet publiceren van informatie via Internet. Priv├ęzaken alseven je e-mail bekijken zijn er niet bij: de Web-pc's hebbenuitsluitend een educatief doel. Bij problemen zijn er (op afspraak)speciaal opgeleide studenten beschikbaar die de gebruikers kunnenbijstaan. Naast het exemplaar in de Letterenbibliotheek zijn er ookWeb-pc's te vinden op de locaties Kromme Nieuwegracht 66 en 46.Trans 10 en Kromme Nieuwegracht 29 worden de komende wekenvoorzien.