Weer meer animo voor universiteiten

Body: 
Utrechtse vooraanmeldignscijfers dalenlicht

Het aantal eerstejaars aan de Nederlandseuniversiteiten stijgt dit studiejaar waarschijnlijk opnieuw metongeveer 3,5 procent. De universiteit van Utrecht lijkt uit tekomen op een verlies van 0,3 procent.

Dat blijkt uit de laatste tussenstand van de Informatie BeheerGroep. Die hield tot afgelopen vrijdag [28/8] bij hoeveelaankomende eerstejaars zich aanmeldden voor een universitairestudie. Ook de hogescholen kunnen, volgens IBG-cijfers van een weekeerder, rekenen op groei, waarschijnlijk zo'n drie procent.

Met de cijfers moet voorzichtig omgesprongen worden. Pas alsiemand die zich heeft aangemeld ook echt is ingeschreven bij eenuniversiteit of hogeschool, telt hij als eerstejaars. De ervaringleert dat er tussen de laatste aanmeldingen en de definitieveinschrijvingscijfers nog flinke verschuivingen kunnen voordoen.

Die definitieve cijfers worden pas in december bekend. Als degroei in aanmeldingen zich inderdaad vertaalt in extrainschrijvingen, staan de universiteiten voor het tweedeachtereenvolgende jaar op winst. Na jaren van krimp groeiden deuniversiteiten vorig jaar voor het eerst weer, met ongeveer vierprocent.

Volgens de aanmeldingscijfers kan de Technische UniversiteitEindhoven de sterkste groei tegemoet zien: 10,4 procent. Ook Delftgroeit flink, met 7,4 procent. De derde technische universiteit,die van Twente, lijkt daar vooralsnog bij achter te blijven, meteen groei in aanmeldingen van slechts 0,4 procent.

Alleen Utrecht, Maastricht en Wageningen groeien volgens deIBG-cijfers niet. Voor Wageningen hebben zich zelfs 8,5 procentminder eerstejaars aangemeld. Dat daarmee niet alles gezegd is,blijkt uit de cijfers uit Maastricht. Bij de IBG hebben zich voordie universiteit 0,6 procent minder eerstejaars aangemeld. Maar inMaastricht zelf hebben zich op dit moment juist meer studentendaadwerkelijk ingeschreven dan vorig jaar om deze tijd.

HOP, HO


Winst/Verlies per universiteit

RUL......+ 1,4

RUG......+ 6,8

UU.......- 0,3

EUR......+ 8,9

TUD......+ 7,4

TUE......+ 10,4

UT.......+ 0,4

LUW......- 8,5

UM.......- 0,6

UvA......+ 6,6

VUA......+ 0,9

KUN......+ 3,3

KUB......+ 5,9

WO totaal...+ 3,6

HBO totaal...+ 3,0

HO totaal...+ 3,2

(IBG-cijfers over voltijdse studies van 28.08.97 vergeleken metdie van 29.08.97)