Weer studentenhuis afgebrand

Body: 
Voor de tweede keer in drie maanden tijd is er een Utrechtsstudentenhuis afgebrand. Deze keer ging het om een huis in deNachtegaalstraat. De vermoedelijke ooorzaak was kortsluiting. Erzijn geen gewonden gevallen onder de zeven kamerbewoners. Toen debrand ontstond waren er twee bewoners thuis. Die konden tijdigwegkomen. Een toevallig passerende motoragent alarmeerde debrandweer. Doordat er sprake was van illegale kamerverhuur wist debrandweer niet hoeveel kamers er waren. Er is op dit moment eenonderzoek gaande vanuit het college van burgemeester en wethoudersnaar het precieze aantal kamerverhuurpanden in de stad en daarmeesamenhangend de vraag of deze brandveilig zijn.

Zie ook het bericht 'Dan wordt het heelchaotisch in je hoofd'