Wet Flexibiliteit en Zekerheid niet van toepassing op UU

Tevens kunnen tijdelijke arbeidsovereenkomsten nu meerdere malen(drie, met een totale maximale duur van 3 jaar) worden verlengdzonder toestemming voor beƫindiging van de directeur van hetarbeidsbureau. Voor uitzendkrachten geldt weer een andereregeling.

De nieuwe wet is echter niet van toepassing op de overheid enhierdoor ook niet op de UU. De universiteit heeft alleen te makenmet de eigen CAO, waarin ook zaken rond tijdelijke aanstellingen enoproepkrachten zijn geregeld.