Wetenschap

Body: 
Mannen die seksueel onder de maat presteren, hebben mogelijk baat bij lichttherapie. Dat concluderen onderzoekers van het UMC uit het Italiaanse Siena uit een experiment bij negen mannen tussen de 40 en 60 jaar. Van de mannen, die om een niet-medische reden niet opgewonden raakten of niet klaar konden komen, namen er vijf direct na het opstaan een half uur lang plaats onder ultraviolet licht, terwijl vier anderen een half uur lang onder gewoon licht zaten. Geen van de deelnemers wist wie lichttherapie kreeg. Al na twee weken was bij drie van de vijf mannen uit de ‘UV-groep’ geen sprake meer van seksuele problemen. Bij de mannen in de andere groep was niets veranderd. De onderzoekers vermoeden dat het UV-licht de werking van de pijnappelklier onderdrukt. Bekend is dat die klier betrokken is bij de regulatie van de voortplanting.

Licht op seks

Vaccin tegen HIV

Verschillende in het lichaam aanwezige antistoffen kunnen een effectieve bescherming bieden tegen een infectie met het HIV-virus dat aids veroorzaakt. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Ann Jones Hessell deze week in Utrecht promoveerde. Antistoffen zijn eiwitten die een belangrijke rol spelen in de bescherming van het lichaam tegen bacteriën en virussen. Van een aantal van deze stoffen was weliswaar al bekend dat ze het HIV-virus kunnen neutraliseren, maar Hessell ontdekte in haar onderzoek naar vier antistoffen dat voor een effectieve bescherming tegen besmetting met het virus veel lagere concentraties volstaan dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is van belang omdat het gaat om concentraties die door een vaccin opgewekt kunnen worden. Haar studies geven dan ook aanleiding tot optimisme over de kansen op de ontwikkeling van een effectief vaccin tegen HIV, aldus Hessell.

Grote glazen

Proefpersonen bij wie op een computerscherm de woorden ‘drinken’ of ‘dorst’ worden ‘geprimed’, dat wil zeggen dat de woorden zo kort opflitsen dat ze niet bewust worden waargenomen, zijn niet alleen meer gemotiveerd om water te drinken, ze schatten een foto van een glas water ook groter in dan andere proefpersonen. Het verschil kan oplopen tot vier centimeter als de eerste groep ook nog meer dorst heeft. Dat ontdekte Martijn Veltkamp tijdens zijn promotieonderzoek naar de invloed van onbewust aangeboden prikkels. Dat mensen door onbewust aangeboden prikkels tot gedrag gemotiveerd kunnen worden, was al langer bekend. Opmerkelijker is dat het onderzoek aantoont dat de manier waarop wij de wereld waarnemen in dienst staat van de doelen die wij nastreven, zelfs al zijn wij ons niet bewust van hun oorsprong.