wetenschap

Body: 
Ecologisch ongeletterd

De ecologische kennis die havo- en vwo-leerlingen bijgebracht krijgen, is volstrekt verouderd. Dat stelt René Westra in het proefschrift, waarop hij volgende week promoveert. Ondanks alle onderzoek van de laatste jaren wordt op school nog steeds kennis uit de jaren zestig overgedragen, aldus de Alkmaarse biologieleraar. Dat is fnuikend, omdat bij beslissingen over bijvoorbeeld vangstquota in de visserij, natuurbehoud of natuurontwikkeling en het al of niet toestaan van drukjacht op wilde zwijnen, actuele kennis van ecosystemen essentieel is. Uit ergernis ontwierp Westra in het kader van zijn promotieonderzoek een serie moderne ecologielessen. Voor dat doel werd hij voor de helft van zijn tijd gedetacheerd bij het Freudenthal Instituut. In navolging van Westra doen inmiddels ook tien andere docenten daar promotieonderzoek naar verbetering van het onderwijs in de bètavakken.

Op de wip

Voor drie Utrechtse onderzoekers is het de komende weken nagelbijten geblazen. Hun aanvragen voor een starting grant van de Europese Onderzoeksraad, de Europese NWO, eindigden weliswaar in de top driehonderd van de negenduizend ingediende voorstellen, maar werden nog niet gehonoreerd. Dat gebeurde wel met achttien andere Nederlandse aanvragen, waaronder liefst vijf van de Vrije Universiteit. Elke toekenning, bedoeld voor onderzoekers die minimaal twee en maximaal negen jaar geleden zijn gepromoveerd, is goed voor ongeveer een miljoen euro. Omdat de raad verwacht in totaal ongeveer driehonderd beurzen te kunnen verlenen, hoeft patholoog Mark Vooijs zich op plaats 250 waarschijnlijk niet al te veel zorgen te maken. Wel spannend wordt het voor theoretisch fysicus Rembert Duine (292) en André Mischke (299) van subatomaire fysica. Omdat het totale beurzenbudget misschien nog wordt verhoogd, wordt de definitieve toekenningslijst pas over een aantal maanden bekend gemaakt.

Modernes Unterricht

Hoewel het goede gebruik om stellingen aan proefschriften toe te voegen in veel faculteiten een zachte dood is gestorven, wordt de traditie in de faculteit Geneeskunde nog in ere gehouden. Dat blijkt onder meer uit de volgende stellingen uit recente proefschriften, waarbij overigens (toevallig?) in twee van de drie gevallen professor Yolanda van der Graaf als promotor optrad.

-Eén ervaring als patiënt is meer waard dan vier jaar communicatietraining. (Gideon Hajer)

-Ervaring is iets dat je krijgt nadat je het nodig had. (Annemarieke Rutten)

-Een haan vergeet vaak dat ie ooit een eitje was. (Floor Vernooy)

-Wenn alle sprechen und einer nicht, das nennt man modernes Unterricht. (Gideon Hajer)