'Wij zijn Lucas Bolwerks goden'

Body: 
Foto: Maarten Hartman (© U-blad)
Studentenvereniging Unitas staat al een week in hetteken van 'Barcode'. Een groot feest ter gelegenheid van tachtigjaar huisvesting aan het Lucas Bolwerk.

Heb je het gehoord, we zijn de basis van het feest

We hoeden nu al tachtig jaar de code

De bar is het symbool voor alle tijd, die is geweest

Scandeert het: wij zijn Lucas Bolwerks Goden

Dit lustrumlied werd afgelopen vrijdag uit volle borst gezongendoor de Unitasleden. De gezelligheidsvereniging zit al tachtig jaarin het statige gebouw aan het Lucas Bolwerk. EenBeatrix-dubbelgangster kwam in een zwarte oldtimer met chauffeur engezelschapsdame aanrijden om met een toespraak het 'Symposion'ofwel 'De Kroeg' feestelijk te openen. Tot grote hilariteit vanalle aanwezigen worstelde deze 'koningin' zich zichtbaar door detekst.

Het thema van de lustrumweek is 'Barcode', het geheel van mores,kledingvoorschriften en gedragsregels. Volgens de aankondiging zal"op de versierde Sociëteit het jas-das-gehalte weer uitermatehoog zijn en zal het gezang, gebras en gehoek hoogtij vieren."Volgens Joost Hendrikx, praeses van het Sociëteitsbestuur,verdwijnen steeds meer tradities uit de verenigingscultuur en isdit lustrum een manier om ze weer naar boven te halen. "Ook op desociëteit verdwijnen zaken zoals de jas/das-cultuur." Vroegerhadden de vrouwen en de mannen op Unitas een eigen verdieping. "Demannen zaten beneden in de Hell met sigaren en cognac. Vrouwelijkeleden zaten boven in de Hemel thee te drinken en borduurwerkjes temaken. Dat is al lang niet meer zo." Er zijn nog meer zaken in demaatschappij veranderd. "Door de temponorm en de prestatiebeurs kanje niet meer elke avond in de kroeg staan. Mensen komen niet meerzo geregeld, ze kiezen hun dagen uit."

De regels zijn belangrijk voor de verenigingscultuur. Hendrikx:"Er zijn dingen die nooit zullen veranderen. Als ik hier overtwintig jaar binnenloop weet ik zeker dat ik bijvoorbeeld nogsteeds niet met mijn handen over de bar mag hangen. Het GummiArabicum , het lied waar ieder jaar een regel aan toevoegt, zal danook nog bestaan. Daar krijg ik koude rillingen van, dat ismooi."

De festiviteiten rond het feest gaan door tot aanstaande zondag.Het laatste evenement is een gala op de eigen sociëteit de dagdaarop gevolgd door een katerborrel.

JvdG