Wijn bij de vis voor Zalm

Body: 
"Dat is geen student", verzucht een échte studente die haaraantekenblok al vijf minuten geleden in haar rugzak stopte terafsluiting van het college. "Een student zou zo vlak voordat we metzijn allen een borrel gaan drinken nooit zoveel vragen stellen."Als de leergierige eindelijk zijn mond houdt, wordt het'gastcollege' meteen beëindigd. Minister Zalm krijgt een visen een fles wijn en wordt meegevraagd naar de borrel die stichtingUtrechts Fiscaal dispuut 'Toegevoegde Waarde' heeftgeorganiseerd.

Minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) ging afgelopendinsdagmiddag in op het nieuwe belastingstelsel bij het vak fiscaalondernemingsrecht van de nieuwe Utrechtse afstudeerrichtingBelastingrecht. Hij had niet verwacht dat het geven van college totzijn takenpakket zou behoren, begon hij de les. "Een van mijnvoorgangers, Wim Duisenberg zei: 'Het is niet moeilijk minister vanfinanciën te zijn. Je hoeft alleen maar overal nee op tezeggen. De enige keer dat je ja moet zeggen, is als je wordtgevraagd 'zei u nou nee'?"

De collegezaal aan de Drift werd niet alleen bevolkt doorstudenten fiscaal recht. Journalisten, persfotografen, fans,beroemdheden-spotters en politiek-kritische volgers waren ook ophet college afgekomen. Hierdoor zat de zaal tot aan de bovenste rijtoe vol. Voor degenen op de achterste rijen was met moeite hetkalende hoofd van Zalm te onderscheiden. Ook het geluid liet tewensen over. Behalve de stem van Zalm kwam er een irritant zachtmuziekje uit de geluidsboxen.

De minister was keurig binnen de tijd van een half uur door hetnieuwe belastingstelstel heen. Geleerd werd dat vooral deminimumloners 'in de bloemen werden gezet' en dat het verschil ininkomen tussen werkenden en niet werkenden zal groeien. Ook werdduidelijk dat het nieuwe stelsel vele banen zal scheppen. In dedaaropvolgende vragenronde leken vooral niet-studenten met vragente komen. Af te meten aan de vele ongeduldige zuchten duurde dezeronde net te lang. De kelen waren na anderhalf uur Zalm droog enmoesten nodig gesmeerd.

GK


[Bijschrift bij een foto]