Wijziging Ziektekostentegemoetkoming

Body: 
Per 1 januari1999 zijn de ZKOO-bedragen verhoogd (in gelijkemate als bij het Rijk en de rest van het onderwijs). Dat was aleerder door de VSNU met de bonden afgesproken maar is nog eensherhaald in het CAO-principe akkoord (zie www.vsnu.nl onderwergeversvereniging)

Netto maandbedragen in guldens vanaf 1 januari 1999:

(mede)betrokkene143.82(was 126.91)
kind 16 jaar:71.91(was 63.46)
kind 16 jaar85.36(was 74.43)

De zogenaamde vaste 'toeslag' (26.50) en de 'aanvullendetoeslag'

(12.00) zijn ongewijzigd.

De nieuwe bedragen komen voor het eerst aan de orde bij deuitbetaling in juni en hebben betrekking op de periode oktober 1998tot en met maart 1999.