Wiskundigen schieten de industrie te hulp

Body: 
Bestaat er een manier om gevelplaten van met harsgeïmpregneerd papier zo te persen, dat er in de hoekpuntengeen barsten komen? Wat voor de technici van Trespa InternationalBV al tijden een klemmende praktische vraag is, vormt voorwiskundige Christian van Enckevort deze week een boeiende puzzel.Met zo'n vijftig collega's neemt de Utrechtse aio in Leiden deelaan de eerste Nederlandse Industrieweek voor wiskundigen.

"Eh, nee, we zullen er deze week wel niet helemaal uitkomen.Maar de discussies zijn enorm leuk en we hebben de mensen vanTrespa wel al een aantal nieuwe ideeën voor metingen aan dehand gedaan."

Het is dinsdagmiddag vier uur en Christian van Enckevort heefter zojuist de tweede dag opzitten van de 33e 'European Study Groupwith Industry', de eerste op Nederlandse bodem. Doel van debijeenkomst in Leiden is het brainstormen over een zeventalproblemen die door bedrijven en maatschappelijke organisaties zijnaangedragen. Zo wil de Daniël den Hoed Kliniek meer weten overde wiskunde die nodig is om CT-scanners zelfstandig longtumoren telaten 'herkennen', en vraagt KPN zich af wat de optimale snelheidis voor een bepaald type modems om informatie over het internet teversturen.

Voor Van Enckevort, die zich met collega's uit Utrecht, Leidenen Oxford heeft gestort op de geheimen van het geïmpregneerdepapier, vormt de industrieweek een uitstapje uit zijn dagelijkswerk. "Ik doe zelf vooral theoretisch onderzoek en dan is hetinteressant om ook eens te zien, en te laten zien, hoe wiskundigemodellen in de praktijk werken. En ik ben hier natuurlijk ook eenbeetje om de Utrechtse universiteit te promoten."

In de stukken die de organisatie op het net heeft gezet, wordterkend dat de hoop op lucratieve onderzoekscontracten voor veelwiskundigen een niet onbelangrijk motief vormt voor hun (gratis)deelname aan het uit Engeland overgewaaide fenomeen. Maar voor VanEnckevort speelt dat motief geen rol. "Ik doe puur mee uitinteresse in wiskundige problemen en voor mijn gevoel is dat bijalle deelnemers het geval. Ik merk althans niets van onderlingewedijver of iets dergelijks.

Dat het niet alleen een nuttige, maar ook een gezellige weekmoet worden, blijkt uit de informele bijeenkomsten die hetprogramma omlijsten. Helaas gooide de regen hier enig roet in heteten. De voor dinsdag geplande interland Nederland-Engeland voorwiskundigen (verwachte uitslag x2 - y2) moest wegens de slechtegesteldheid van het veld worden afgelast.

EH