VIA wordt Super De Boer

Body: 
De VIA-supermarkt in De Uithof zal in mei naar verwachting eenandere naam en een ander assortiment krijgen. Dat is het gevolg vanhet besluit van de Laurus-levensmiddelengroep om te stoppen met hetin 1996 ontwikkelde VIA-concept. De zes VIA-winkels in Nederlandzullen deel gaan uitmaken van de keten van Super De Boer. Over naamen assortiment van de winkels in De Uithof en de Biltstraat zal dekomende weken een besluit worden genomen.