Zaadhuis

Body: 
De universiteit streeft ernaar om het Zaadhuis en het Miquelhuisin de voormalige Botanische Tuin aan de Lange Nieuwstraat te gaangebruiken als gastverblijf voor buitenlandse bezoekers. In hetMiquelhuis, het woonhuis van de voormalige hoogleraar biologieMiquel, moet plaats komen voor vijf echtparen, terwijl in hetZaadhuis vijf alleenstaande bezoekers zullen worden ondergebracht.De kosten van restauratie van het historische Zaadhuis, waaraanMonumentenzorg overigens zeer strenge eisen stelt, worden geschatop rond een miljoen gulden.