Zalmsnip

Body: 
Studenten die in Zeist wonen hebben nog steeds geen Zalmsnipontvangen. In 1998 werd deregeling in het leven geroepen waarbijiedere burger een lastenverlichting kreeg van honderd gulden. Deuitvoering van de regeling werd aan de gemeentes overgelaten. 91Procent van alle Nederlandse gemeentes heeft de snip inmiddels ookaan studenten gegeven. In de gemeente Zeist werd gekozen voor eenaftrek van de rioolbelasting. Dit had als gevolg dat studenten diein een onzelfstandige woonruimte wonen achter het net visten.Bewoners van diverse bejaardenhuizen kregen de honderd gulden wel.De CDA-jongeren in Zeist hebben nu een protestbrief geschrevenomdat ze het oneerlijk vinden. Dit voorjaar zal de gemeenteraad inZeist over de kwestie stemmen.