Zalmsnip-systeem blijft bestaan

Body: 
Ook de komende jaren krijgen studenten een Zalmsnip. Tenminste,als de gemeente waarin zij wonen daar voor kiest. De 100 guldenwerden in 1998 voor het eerst aan elk huishouden uitgekeerd, tercompensatie van de gestegen woonlasten. Vlak voor de zomer beslootde Tweede Kamer dat de snip moet blijven. Het geld daarvoor wordtaan de gemeenten beschikbaar gesteld. De studentenbond ISO is daarniet blij mee. Vorig jaar verschilde het al per gemeente ofstudenten de honderd gulden kregen. Zo keerde Enschede de snipalleen uit aan bewoners van geregistreerde woningen. Kamerbewonersvielen af. Elders gaven gemeenten weinig voorlichting. Of zemaakten het geld over aan de huisbaas, die het vervolgens in eigenzak stak. Het ISO had het logischer gevonden als de InformatieBeheer Groep de snip had uitgekeerd aan elke uitwonendestudent.