Zenuwcellen blijven leven door te communiceren

Body: 
In tegenstelling tot wat altijd werd gedacht is voorde vorming van de hersenen geen communicatie nodig tussenzenuwcellen. Die communicatie is daarentegen onmisbaar voor hetvoortbestaan van het netwerk van zenuwcellen waarop de werking vande hersenen is gebaseerd.

Dat concludeert een internationale groep hersenonderzoekersonder leiding van dr. Matthijs Verhage van het Utrechtse RudolfMagnus Instituut uit onderzoek bij genetisch gemodificeerde muizen.Vrijdag 4 febrauri publiceert Science de resultaten.

De werking van de hersenen is gebaseerd op een gigantischnetwerk van zenuwcellen die met elkaar in contact staan doorsignaalmoleculen aan elkaar over te dragen. Dat gebeurt in desynapsen, de contactpunten tussen de zenuwcellen. Volgens degangbare theorie kan een nieuwe zenuwcel niet uitgroeien als er viade signaalmoleculen geen contact is met andere zenuwcellen. Maartoen de onderzoekers de communicatie tussen de zenuwcellen van eenjonge muis door het uitschakelen van een gen onmogelijk haddengemaakt, bleken de hersenen van het dier zich tot hun verbazingvolstrekt normaal te ontwikkelen.

Nadat de netwerken van zenuwcellen waren gevormd, trad echtereen al even onverwachte massale sterfte op van de zo succesvolgevormde zenuwcellen. Kennelijk is de uitwisseling vansignaalmoleculen tussen zenuwcellen onmisbaar voor het voortbestaanvan eenmaal gevormde netwerken en daarmee voor de werking van dehersenen, zo concluderen de onderzoekers.

Afgezien van de nieuwe inzichten die de vinding heeft opgeleverdin de werking van de hersenen, verklaart het nu ontdekte mechanismeook hoe het komt dat hersenen tijdens hun ontwikkeling veel meercellen bevatten dan wanneer zij volgroeid zijn. Volgens deonderzoekers worden tijdens de ontwikkeling van hersenen voor allezekerheid enorm veel verbindingen gelegd zonder dat duidelijk is ofdie ook echt een functie hebben. Als in het gebruik eenmaalduidelijk wordt welke verbindingen toch niet worden gebruikt, zorgthet nu ontdekte selectiemechanisme ervoor dat die verbindingenafsterven, zodat een zenuwstelsel overblijft dat alleen functioneleverbindingen bevat.

EH