Ziekenhuis aarzelt over 'landtong'

Body: 
De bouw van een bedrijvengebouw bovenop deparkeergarage op de zogeheten 'landtong' in De Uithof dreigtvertraging op te lopen. Het is nog onduidelijk of het UniversitairMedisch Centrum Utrecht (UMCU) de financiƫle garantie kanafgeven die onmisbaar is voor het verkrijgen van de benodigdelening.

Het landtongproject is het gezamenlijke initiatief vanuniversiteit en ziekenhuis om in De Uithof na het Matthias vanGeunsgebouw een tweede bedrijfsverzamelgebouw neer te zetten,ditmaal vooral voor bedrijven in de sfeer van het biomedischonderzoek. In september werden plannen gepresenteerd voor eengebouw van vier verdiepingen bovenop de huidige parkeergarage in dezogenoemde 'chicanebocht' van de Universiteitsweg met zowelwerkruimtes als laboratoria. Een deel van het gebouw, de Incubator,is bedoeld voor jonge starters. De exploitatie van het nieuwe pandkomt in handen van de stichting Landtong, met in het bestuur tweeleden van de universiteit en twee van het UMCU.

Om de bouw te realiseren is een bedrag van zeventig miljoengulden nodig dat de stichting gaat lenen. Voorwaarde voor hetverstrekken van een dergelijke lening is echter dat universiteit enziekenhuis zich garant stellen voor rente en aflossing. Maarterwijl de universiteit zich al enige tijd geleden bereid heeftverklaard om zo'n garantie af te geven, is het Centraal OrgaanTarieven Gezondheidszorg (COTG) ten aanzien van het UMCU op de remgaan staan. Dit orgaan dat namens de overheid toezicht houdt op deuitgaven voor de gezondheidszorg, heeft dit najaar kanttekeningengeplaatst bij de vraag of een ziekenhuis zijn budget wel maggebruiken voor bouwactiviteiten die niet in eerste instantie zijngericht op de patiƫntenzorg maar op wetenschappelijkonderzoek.

Volgens directeur J. Halkes van de faculteit Geneeskunde is hetinderdaad een probleem dat ziekenhuizen op het gebied van dehuisvesting nog over aanzienlijk minder zelfstandigheid beschikkendan universiteiten. Hij verwacht overigens niet dat hetLandtongproject serieus in gevaar zal komen. Volgende weekoverleggen universiteit en ziekenhuis met elkaar over de ontstaneimpasse.