Ziekteverzuim op universiteiten en hogescholen moet omlaag

Body: 
De hogescholen en universiteiten zullen de komendevier jaar het ziekteverzuim met tien procent terugbrengen. Dathebben ze afgesproken met de vakbonden, minister Hermans(Onderwijs) en staatssecretaris Hoogervorst van SocialeZaken.

De afspraak maakt deel uit van een convenant dat de beidebewindslieden met alle onderwijssectoren hebben ondertekend. Zetrekken samen eenmalig 59 miljoen uit om het onderwijs gezonder temaken. De universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstitutenkrijgen daar tien miljoen van.

Zij verplichten zich om de ziekteverzuim voor het einde van 2004met tien procent terug te brengen. Ze moeten ook tenminste 250langdurig zieke werknemers geheel of gedeeltelijk aan werk helpen.Is het niet bij de eigen instelling, dan wel bij een anderewerkgever.

De universiteiten weten overigens niet hoe hoog hun huidigeziekteverzuim precies is. Dat komt onder meer omdat de eneinstelling zwangerschap wel als ziekte registreert, de andere niet."En wat moet je met iemand die een gebroken been heeft, maar welaan het werk is", vraagt een woordvoerder van de vereniging vanuniversiteiten, de VSNU, zich af. Evenmin bekend is het aantallangdurig zieken.

HOP, MtW