Zwaardere eisen aan bindend studie advies

Body: 
De opleidingen waar het om gaat zijn Diergeneeskunde, Economie, Farmacie en Rechtsgeleerdheid. "Samen met Psychologie hebben wij als eerste het BSA ingevoerd", verklaart Nikkie Meijers van Rechtsgeleerdheid de lage norm. "We hebben destijds de studiebegeleiding aangepast en we wilden verantwoord en zorgvuldig omgaan met het BSA."

Na een grondige evaluatie en overleg met het college van bestuur, bleek het volgens Meijers echter wenselijk om een zwaardere eis van 37,5 punten aan een positief advies te stellen. "Daarmee laat een eerstejaars student zien, dat hij of zij ook een niveau-2-vak kan halen. In het eerste semester kun je maximaal 30 punten halen. Dat zijn bij ons vier niveau-1-vakken. In het tweede semester beginnen studenten aan niveau-2-vakken. Als je daar minimaal één vak met een voldoende afrondt, weten we dat je het zwaardere niveau aankunt." Met de strengere norm hoopt Rechten bovendien studenten af te schrikken die naar Utrecht willen overstappen nadat ze een negatief advies hebben gekregen bij een andere universiteit.

Als tweede maatregel wil de opleiding eisen dat studenten al hun eerstejaarsvakken voor het einde van het tweede jaar gehaald hebben. "Als je binnen twee jaar 60 punten hebt, dan krijg je een definitief positief advies." Volgens Meijers betreft het hier overigens een herinvoering van een oude regeling. "In de jaren tachtig en negentig moest je je propedeuse in twee jaar halen." Bovendien stelt Meijers "doen Leiden en Maastricht het ook zo."

GK