Zwaarte van studies valt vaak erg mee

Body: 
Studenten vinden hun opleiding vaak minder zwaar danze hadden verwacht. Vooral aan hogescholen komt dat vaak voor. Maarook een als zwaar bekend staande universitaire studie als bouwkundeblijkt mee te vallen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die onderzoeksbureauResearch voor Beleid hield in opdracht van de Keuzegids HogerOnderwijs. Het bureau ondervroeg dit jaar 13.000 studenten aan 255opleidingen. Samen met de uitslagen van vorig jaar geeft deenquête een beeld van de tevredenheid van studenten aanvijfhonderd opleidingen.

Dit jaar werd voor het eerst gevraagd of de zwaarte van destudie mee- of tegenvalt. Met name aan hogescholen blijken studiesvaak licht.

Aan de universiteiten komt de verwachting over de zwaarte van destudie vaker overeen met de werkelijkheid. Maar ook hier komt hetvaker voor dat een studie meevalt dan dat die tegenvalt. Deopleiding die het meest meevalt, is een techniek-studie: bouwkundein Delft. Ook de Eindhovense bouwkunde blijkt overigens minderzwaar dan de meeste studenten van tevoren hadden gedacht.

Lichte studies worden doorgaans niet erg gewaardeerd door hunstudenten, zo blijkt uit de enquête. Vooral in het hbo gevenstudenten aan opleidingen die meevallen ook slechte cijfers aan hundocenten en aan de inhoud van het onderwijs. Ze zouden graag watbeter aan het werk worden gezet. Aan de UU is cultureleantropologie de opleidging met het hoogste percentage (51%) dat dezwaartde van de studie vindt meevallen.

HOP, HO