De UU moet duurzaamste universiteit worden

Studentenunie Vidius vraagt in een open brief aan de medewerkers, studenten en het bestuur van de Universiteit Utrecht om duurzame maatregelen, zodat de UU de duurzaamste universiteit van Nederland wordt.

Beste College van Bestuur,

Ten eerste wenst Vidius Studentenunie jullie allen een mooi nieuw jaar toe. Bij het nieuwe jaar horen natuurlijk ook goede voornemens. De Universiteit Utrecht is al goed op weg met het verduurzamen van haar leer- en leefomgeving. Wij hopen dat het jullie goede voornemen is om dit voor het komende jaar vast te houden en daarmee te streven de duurzaamste universiteit van Nederland te worden. Als Vidius studentenunie willen wij jullie graag aanmoedigen om nog vooruitstrevender te worden op het gebied van duurzaamheid en daarmee meer te betekenen voor de studenten aan de Universiteit Utrecht betreffende duurzaamheid. Middels deze brief willen wij een aantal voorstellen aandragen die naar onze mening een aanvulling zouden zijn voor de studenten aan de Universiteit Utrecht. Hierbij onderscheiden we de acties die jullie binnen de universiteit, de VSNU en de maatschappij kunnen ondernemen.

Binnen de universiteit kunnen opleidingen en studieverenigingen meer betrokken worden in de relevante aspecten van duurzaamheid. De verduurzaming van de universiteit kan namelijk gevolgen hebben voor de manier van werken binnen de organisatie. Voordat een grote verandering als deze succesvol doorgevoerd wordt, dient de gehele organisatie zich bij dit doel betrokken te voelen. Wij denken dan ook dat juist studenten en medewerkers een grote bijdrage kunnen leveren aan het verder verduurzamen van de universiteit. Als voorbeeld zouden we de bachelor Natuurwetenschap & Innovatiemanagement kunnen noemen, waar studenten en docenten vanuit hun vakgebied mee kunnen denken aan wat technologisch mogelijk en wat maatschappelijk haalbaar is op het gebied van duurzame energie. Op deze manier kan elke student vanuit een bepaald perspectief, gerelateerd aan zijn of haar studie, een bijdrage leveren aan het proces van verduurzaming.

Ook de Green Office zou meer ingezet kunnen worden in een adviserende rol. Opleidingen en projecten zouden aan de hand van adviezen van de Green Office uit kunnen zoeken, aan welk sub-thema van duurzaamheid ze sterk relateren. Hierbij valt te denken aan de zeventien doelen van duurzame ontwikkeling van de VN, die een brede interpretatie aan het begrip duurzaamheid geven. Door een link te leggen met deze doelen kan er vanuit vrijwel elke opleiding een koppeling gemaakt worden met duurzaamheid.

Binnen de VSNU zouden jullie een werkgroep over duurzaamheid kunnen oprichten. Binnen deze werkgroep zou de Universiteit Utrecht met andere universiteiten haar best practices kunnen delen. Daarbij kan er ook gekeken worden naar wat er op landelijk niveau gedaan kan worden om het hoger onderwijs en het onderzoek te verduurzamen en zo bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Ten slotte is er als onderwijsinstelling ook nog een maatschappelijke rol voor jullie weggelegd. Op het gebied van verduurzaming zouden jullie zowel in De Uithof als in de stad Utrecht een rol kunnen spelen. In De Uithof zou de UU kunnen samenwerken met de Hogeschool Utrecht en andere partijen met als doel de duurzaamste campus van Nederland te worden. De Hogeschool Utrecht is voor de vierde keer verkozen tot meest duurzame hogeschool van Nederland, en is daarom hiervoor een goede  samenwerkingspartner. Ook de studenten dienen betrokken te worden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de aanstaande campusvisie. Door middel van een wedstrijd of studieopdracht zouden studenten actief betrokken kunnen worden bij de toekomst van het Utrecht Science Park en in het bijzonder het Van Unnikgebouw.

De stad Utrecht heeft een gezonde leefomgeving voor alle bewoners als doel gesteld. Een aanzienlijk deel van de studenten die aan jullie onderwijsinstelling studeert, is woonachtig in Utrecht. We geven een aantal suggesties hoe de universiteit zou kunnen bijdragen aan dit doel. Indien rendabel zou de Universiteit Utrecht kunnen investeren in duurzame energie (bijvoorbeeld zonnepanelen) in/op studentencomplexen. Een tweede manier waarop de UU haar maatschappelijke taak kan uitvoeren, is door studenten de ruimte te bieden om tijdens hun studie opdrachten uit te voeren die bijdragen aan een duurzamere stad. Wanneer studenten kunnen werken aan (multidisciplinaire) projecten draagt dit niet alleen bij aan een duurzamere stad, maar ook aan de bewustwording onder de studentenpopulatie. Hiermee stoom je deze generatie studenten weer klaar voor een toekomstbestendige toekomst.

De voornemens zijn als volgt samen te vatten:

-Binnen de Universiteit Utrecht
Betrek opleidingen en studieverenigingen in relevante aspecten van duurzaamheid.
De Green Office moet meer gaan adviseren over de verduurzaming van projecten/opleidingen.
Binnen vrijwel elke opleiding moet duurzaamheid terugkomen

-Binnen de VSNU
Richt een werkgroep duurzaamheid op en wordt kartrekker voor andere instellingen.

-Binnen de maatschappij
Maak van De Uithof de duurzaamste campus van Nederland.
Geef studenten de kans om tijdens de studie opdrachten uit te voeren die bijdragen aan de verduurzaming van Utrecht als stad.
Investeer, indien rendabel, in duurzame energie in/op studentencomplexen.

Vidius hoopt dat jullie deze voornemens van ons willen overnemen en in 2017 de Hogeschool Utrecht, de stad Utrecht en onze samenleving een stukje duurzamer gaan maken.

Met vriendelijke groet,
Het zesde bestuur der Vidius Studentenunie

Thomas van Gemert, Lennart van Wageningen, Siebren Teule, Marte Wolthuizen, Rens de Groot

 

 

Advertentie