De stijlkamer van Anne-Marie Korte

“Dit is een plek waar ik heel graag kom.” Hoogleraar Religiewetenschap Anne-Marie Korte betreedt de stijlkamer. van Drift 23. Ze vindt het een inspirerende ruimte voor gesprekken met promovendi en collega’s.

“De meest spannende, verrassende en fijne momenten van mijn werk vinden in deze en gelijksoortige ruimtes plaats. Hier spreek ik af met mijn promovendi en met collega’s. Ik kan er echt enorm naar verlangen om hier met elkaar te zitten en onze onderzoeken met elkaar te bespreken: hier geven we elkaar feedback, volgen we elkaar kritisch en vindt de uitwisseling plaats. Nu men tegenwoordig vaker thuis werkt, zijn dit soort momenten van groot belang.” 

Haar eigen werkkamer bevindt zich in het pand van Janskerkhof 13. Kortes leeropdracht is ‘religie, gender en moderniteit’ en ze kan daar ontzettend gepassioneerd over vertellen.

“Bij religiewetenschappen draait het om de veranderende rol van religie in de samenleving. Denk aan de ontzuiling; vroeger was religie heel institutioneel, je zat bij een kerk en hoorde bij een bepaalde gemeenschap. Tegenwoordig draait het allemaal om het individu, je maakt zelf je keuzes wat betreft zingeving, je stelt je eigen ‘pakket’ samen. De opkomst van nieuwe spirituele bewegingen laat echter zien dat veel mensen eigenlijk toch op zoek zijn naar wat vastigheid, naar een groep waarmee ze zich kunnen identificeren. Religies zijn in beweging, dat roept sterke emoties op, en ook de nodige conflicten. Dat maakt dit tot een intrigerend en actueel onderzoeksveld.”

Korte richt zich vooral op de (al dan niet veranderende) man-vrouw-verhoudingen binnen religies. “Het heeft mijn grote belangstelling, zowel als wetenschapper als vrouw. Er wordt soms gedaan alsof vrouwenemancipatie een gestreden strijd en feminisme iets van vroeger is, maar zelfs in een modern land als Nederland komt de ongelijkheid tussen man en vrouw nog veel voor. Binnen de universiteit vind je resten van het zogenaamde ‘old boys network’, kijk bijvoorbeeld naar het schrikbarend lage aantal vrouwelijke hoogleraren.”

Korte komt over als een voorbeeld voor haar (vrouwelijke) promovendi en studenten. Ze is hoogleraar, directeur bij onderzoeks- en onderwijsinstelling Noster, lid van het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van NWO en daarnaast ook nog eens echtgenote en moeder. “Ik had zelf ook een ontzettend goed voorbeeld; mijn moeder was een academisch geschoolde en hardwerkende vrouw. Maar ik zie ook om mij heen dat veel vrouwelijke hoogleraren geen kinderen hebben. Vrouwen staan nog steeds voor keuzes waar we het zogenaamd niet meer over mogen hebben, omdat de emancipatie ‘af’ is. Onzin, ook anno 2014 zijn scheve genderverhoudingen nog aan de orde van de dag.”

 

Advertentie