De ontdekkingstocht van Zoltán Lippényi

Wie ben je en wat doe je?
Ik werk sinds augustus als postdoc bij het vakgroep Sociologie van FSW Universiteit Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit Hongarije waar ik in de hoofdstad, Boedapest, ben opgegroeid. Ik ben in 2007 naar Nederland gekomen om te studeren en in 2009 heb ik master Sociologie afgerond aan de Universiteit Utrecht. Dit jaar ben ik als socioloog gepromoveerd.

Mijn huidige onderzoeksproject richt zich op de werksituatie van tijdelijke werknemers, die een groeiend deel van de Europese arbeidsmarkt vormen. Ik ga bestuderen in hoeverre Europese bedrijven investeren in training van tijdelijke werknemers, of ze mogelijkheden bieden voor tijdelijke werknemers om flexibel te kunnen werken en of deze investeringen tot betere individuele werkprestaties en meer baanzekerheid leiden.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in verschillen tussen Europese landen. In welke mate beïnvloedt beleid, zoals werkgelegenheidsbescherming, en het economische klimaat de investeringen van bedrijven in tijdelijke werknemers? Mijn postdoc-project maakt deel uit het European Research Committee Advanced Grant “Sustainable Workforce” van Tanja van der Lippe. Volgend jaar voeren wij een internationale survey uit in meer dan 300 organisaties in 9 Europese landen.

Waar is je werkplek?
Mijn werkplek bevindt zich op de tweede verdieping van het Sjoerd Groenmangebouw. We hebben het met mijn kamergenoot, Sabrina de Regt die ook postdoc werkt, altijd gezellig. Mijn werkkamer is naast de kamer van andere collega’s die op het project werken. Als wetenschapper werk je meestal zelfstandig, maar soms, net als in ons dataverzamelingsproject, moet men intensief samenwerken. Dan is het fijn on snel bij iemand langs te kunnen.

Wat is opvallend aan deze werkplek?
Voor mijn computerscherm staan drie kleine beelden die me aan mooie momenten van de afgelopen jaren herinneren. Er staat een klein zwart beeld met drie menselijke figuren en het embleem van de Universiteit Utrecht. Ik heb dit beeldje ter gelegenheid van het afstuderen gekregen en als ik ernaar kijk denk ik met goede herinneringen aan mijn studententijd in Utrecht.

Ernaast staat een glazen wereldbol, een cadeau van de landelijke onderzoekschool ICS (Interuniversity Centre for Social Science Theory and Methodology) die ik op mijn promotiedag heb gekregen. De dag van het promoveren is bijzonder in het leven van elke wetenschapper en dit bolletje herinnert me aan het vreugdevolle moment dat ik mijn bul heb gekregen.

Het derde beeldje is een ei met een Nederlands landschap van koeien, weiden en windmolens. Dit jaar ben ik Nederlander geworden, dit beeld staat er als herinnering van mijn ‘ontdekkingstochten’.

Advertentie