De rechtbankfilms van Wibo van Rossum

Body: 

Wibo van Rossum is universitair docent Rechtstheorie en onderzoekt de relatie tussen het recht en het gedrag van (groepen) mensen in de samenleving. In zijn kamer hangen een aantal relevante filmposters.

Wie bent u en wat doet u ?
Ik ben Wibo van Rossum. Ik ben jurist, maar afgedwaald naar de rafelranden van het recht, ofwel de empirische en theoretische reflectie op recht.

Waar is deze werkplek?
Ik werk op Achter Sint Pieter in de binnenstad. Echt een hele mooie plek in Utrecht.

Wibo van Rossum is universitair docent Rechtstheorie en onderzoekt de relatie tussen het recht en het gedrag van (groepen) mensen in de samenleving. In zijn kamer hangen een aantal relevante filmposters.

Wie bent u en wat doet u ?
Ik ben Wibo van Rossum. Ik ben jurist, maar afgedwaald naar de rafelranden van het recht, ofwel de empirische en theoretische reflectie op recht.

Waar is deze werkplek?
Ik werk op Achter Sint Pieter in de binnenstad. Echt een hele mooie plek in Utrecht.

Wat is opvallend aan deze afbeelding?
Het opvallendst is de afwezigheid van boeken. Die heb ik wel, maar de omvang daarvan moest onlangs worden teruggebracht naar één kast. De meeste staan dus thuis.

Opvallend is eveneens dat de posters precies weergeven wat mijn onderzoeksterreinen zijn, namelijk de praktijk van het recht, multiculturaliteit in het recht, en de eigen rechtscultuur van minderheden.

Te beginnen aan de rechterzijde, See you in court! is van de film Twelve Angry Men en heeft betrekking op de empirische kant van het recht: wat gebeurt er bijvoorbeeld in de rechtszaal, hoe beslissen rechters maar ook juryleden in de praktijk, en waardoor worden hun beslissingen beïnvloed?

De poster American Gypsy is van een prachtige documentaire van Jasmine Dellal over een rechtszaak tegen Roma in de VS, waarbij duidelijk wordt dat de Roma een rechtssysteem in ere houden dat fundamenteel verschilt van het Amerikaanse. De poster geheel links is de 'perfecte mens' in de Alevitische filosofie en rechtscultuur. Alevieten zijn een religieuze minderheid onder de Turken en Koerden en mijn onderzoek gaat onder andere over hoe zij in de moderne samenleving hun eigen recht levend weten te houden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail