Het verbouwde boekenimperium van Ido de Haan

Body: 

Ido de Haan, hoogleraar Politieke Geschiedenis, huist aan de Drift. In zijn zojuist verbouwde kamer heeft hij stiekem meer boekenkasten dan toegestaan. Maar niet zonder reden.

Ido de Haan, hoogleraar Politieke Geschiedenis, huist aan de Drift. In zijn zojuist verbouwde kamer heeft hij stiekem meer boekenkasten dan toegestaan. Maar niet zonder reden.

Wie bent u en wat doet u?
Ik ben hoogleraar Politieke Geschiedenis bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Ik houd me bezig met de geschiedenis van West-Europa vanaf de Franse Revolutie en dan vooral met uitgesproken positieve kanten van die geschiedenis - democratie en verzorgingsstaat - en de uiterst negatieve aspecten - de jodenvervolging en ander grootschalig geweld.

Waar is uw werkplek?
Dit is mijn kamer op Drift 6. 

Wat is opvallend aan deze werkplek?
De behuizing van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis op Drift 4-6-8 is onlangs volledig verbouwd en ingericht met zachtroze muren, veel glas en een soort van Perzisch tapijt. Mijn kamer is heel licht. Op de foto zie je niet dat tegen de andere wanden boekenkasten staan - wel drie, en dat wil zeggen twee meer dan reglementair is toegestaan. Iedere kast is gevuld met dubbele rijen boeken en wat niet past staat in kasten op de gang. Het illustreert het misverstand dat over de geesteswetenschappen bestaat. Waar de natuurwetenschappers mooie laboratoria kunnen laten zien, zouden geesteswetenschappers zonder materiaal voor handen alles zelf moeten bedenken. Ik denk behalve met mijn hoofd ook met mijn boeken, en doordat die nu minder overzichtelijk neergezet zijn, verloopt dat denkproces soms ook wat rommeliger. Maar de mooie boeken heb ik vooraan staan. Bijvoorbeeld het boek dat ik in mijn hand heb: de bloemlezing van poëzie rond de Eerste Wereldoorlog samengesteld door mijn collega bij Nederlands Geert Buelens.

Facebook Twitter Whatsapp Mail