De zuivere wiskunde van Gunther Cornelissen

Gunther Cornelissen is hoogleraar Getaltheorie en Meetkunde en houdt zich bezig met zuivere wiskunde en geometrische groepentheorie. "Meestal zit ik wat formules en doedels te tekenen."

Wie bent u en wat doet u?
Ik ben hoogleraar Getaltheorie en Meetkunde bij het Mathematisch Instituut. Ik geef college, liefst voor grote krijtborden. Dit jaar geef ik bijvoorbeeld het vak Groepentheorie voor zo'n 120 tweedejaars en een seminar voor masterstudenten. Verder begeleid ik studenten bij werkstukken en scripties (momenteel zes), en doe onderzoek in de zuivere wiskunde, samen met mijn promovendi en een internationaal netwerk van collega's. Ik ben tevens hoofd van het departement Wiskunde van de bètafaculteit.

In mijn onderzoek werk ik momenteel aan een vijftig jaar oud probleem over grafen: kun je een netwerk reconstrueren als je de structuur kent van alle deelnetwerken waarin een verbinding ontbreekt? Ik probeer hiervoor een methode uit een heel ander gebied toe te passen, de geometrische groepentheorie. Meestal zit ik wat formules en doedels te tekenen; afwachten of het lukt. 


Waar is uw werkplek?
In het Hans Freudenthal Gebouw op de zevende verdieping, met zicht op de Botanische Tuinen. Het gebouw is vernoemd naar de grote wiskundige, didacticus en oud-rector van de UU. Toevallig heeft Freudenthal in zijn Berlijnse proefschrift in de jaren 30 de theorie van uiteinden van grafen bedacht, die ik nu probeer te gebruiken om het oude probleem op te lossen. 


Wat is opvallend aan uw werk of werkplek?
Een wiskundige heeft enkel pen en papier nodig om zijn werk te doen. Maar ik wil toch wel graag een laptop, en ook een krijtbord waar je samen voor kunt gaan staan om ideeën uit te wisselen.

Omdat wiskunde zich vooral in het hoofd afspeelt, ziet het er aan de buitenkant allemaal nogal saai uit, zeker als ik denk aan mijn collega's die proefbuisjes, computersimulaties, microscopen of reusachtige zandbakken kunnen laten zien. Ik kan zelfs niet, zoals theoretische natuurkundigen beweren, zeggen dat ik 'de werkelijkheid' beschrijf. Ik bestudeer abstracte structuur, theorie over ruimte en meetkunde. 

Deze foto, gemaakt in mijn werkkamer, probeert in zekere zin te laten zien wat er aan de binnenkant gebeurt. De geprojecteerde beelden zijn gemaakt door mijn Japanse collega Fumiharu Kato, in een poging om wat van ons werk te visualiseren. Je kunt het bijna aanraken! Natuurlijk ga ik niet echt iedere dag tussen zulke projecties rondlopen, hoewel ik het bij lezingen wel eens doe. Het geeft een interessant inkijkje in de anders verborgen taal en symboliek van de wiskunde. 

Advertentie