Het koeienskelet van Paul Lambers

Paul Lambers is conservator van de natuurhistorische collectie bij het Universiteitsmuseum. Hier poseert hij bij een skelet van een koe.

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Paul Lambers, werkzaam bij het Universiteitsmuseum als conservator van de natuurhistorische collectie, bio-geo en paleontologie. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor alles in de collectie dat “bètagerelateerd” is (natuurkunde, scheikunde, farmacie etcetera).

Een conservator is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het beheer van de collectie. Ik houd me bezig met hoe de collectie en haar objecten ingezet kunnen worden bij tentoonstellingen en andere museale activiteiten, welke ‘verhalen’ ermee verteld kunnen worden en hoe de collectie ingezet kan worden bij onderzoek.

Waar is deze werkplek?
De locatie van de foto is de tentoonstelling Tot op het Bot. Deze tentoonstelling in het Universiteitsmuseum gaat over de anatomie van de mens en andere gewervelde dieren en de wisselwerking tussen geneeskunde en diergeneeskunde. Het draait om de vele overeenkomsten tussen de mens en de andere gewervelde dieren en over de vraag hoe de vakgebieden van elkaar leren? 

Wat zien we op deze foto?
Het skelet is een bandskelet van een koe, oorspronkelijk afkomstig uit de onderwijscollectie van diergeneeskunde. Het bijzondere en mooie van het bandskelet is dat de banden die de gewrichten bij elkaar houden bij het prepareren bewaard zijn gebleven. Hierdoor wordt de natuurlijke houding van het skelet zo goed mogelijk benaderd en is goed te zien hoe de banden een skelet (in dit geval dus van een koe) bij elkaar houden. Dit is expres zo gedaan; meestal verdwijnen de banden bij het prepareren en worden de botten achteraf met ijzerdraad en schroefjes weer aan elkaar gezet.

Een skelet van een koe is overigens ook al best bijzonder. Gewone dieren als huis-tuin-en-keuken honden, katten, konijnenrassen, schapen en koeien zijn zeldzaam in zoölogische verzamelingen. Je ziet dat de belangstelling voornamelijk uitgaat naar in het wild levende dieren, zoals de wolf, wilde kat, het wild konijn enzovoort. Boerderijkoeien kom je dus niet zo snel in tegen in zo'n verzameling.

Advertentie