De nieuwste microscoop van Geert Ramakers

Geert Ramakers is universitair docent bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en doet onderzoek naar hersencellen.

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Geert Ramakers, ik ben universitair docent bij de afdeling Translational Neuroscience, Brain Center Rudolf Magnus, UMC Utrecht. Ik ben een bioloog die onderzoek doet naar het functioneren van hersencellen (neuronen) en de communicatie tussen hersencellen. Hiertoe leiden wij elektrische signalen af van hersencellen en onderzoeken hoe het functioneren van hersencellen verandert als gevolg van ervaringen.

Ik ben daarnaast ook programmacoördinator van de master Neuroscience and Cognition, Teaching Fellow van de Universiteit Utrecht, coördinator van meerdere cursussen, lid van de opleidingscommissie en tutor binnen de opleiding BMW bachelor, lid van de Expert Group Educating Life Sciences en lid van het dagelijks bestuur van de Teaching Academy Utrecht University.
 

Waar is deze werkplek?
Deze werkplek bevindt zich in het Stratenum, een gifgroen gebouw dat vastgeplakt zit aan het UMCU en het Heijmans van den Berghgebouw. Op deze plek bevindt zich onze nieuwste aanwinst: een microscoop en meetopstelling waarmee we elektrische signalen van individuele neuronen kunnen meten en waarmee we ook de activiteit van neuronen kunnen manipuleren door middel van lichtpulsen.

Wat is er bijzonder aan je werk?
Ten eerste het feit dat je door middel van het afleiden van kleine elektrische signalen inzicht krijgt in het functioneren van de hersencellen in ons brein (je luistert als het ware naar hersencellen). De hersenen zijn het meest complexe (en daardoor ook het meest interessante) orgaan in ons lichaam.

Het tweede bijzondere aan mijn werk is het feit dat ik door mijn onderwijs mijn kennis en ervaring kan delen en overdragen op anderen. Met name mijn werk als tutor en als programmacoördinator van de master Neuroscience and Cognition zorgt ervoor dat ik studenten zie groeien van onzekere pubers tot zelfstandige academici die een plek hebben verworven in de maatschappij. 
 

Tags: de werkplek

Advertentie