De ondernemers in loondienst van Werner Liebregts

Werner Liebregts doet promotieonderzoek bij de Utrecht University School of Economics naar ondernemersgedrag bij werknemers.

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Werner Liebregts, vierdejaars promovendus bij de School of Economics. Ik doe onderzoek naar intrapreneurship. Dat is wanneer werknemers opereren als ondernemer, maar in dienst zijn van een bedrijf. Wat voor mensen zijn dat? Waarom kiezen ze voor het ondernemerschap, maar zonder eigen bedrijf? Ik kijk ook hoeveel autonomie zulke werknemers krijgen van het bedrijf waar ze werken. En ik onderzoek in hoeverre landelijke regels, bijvoorbeeld als je kijkt naar ontslagbescherming, bijdragen om deze constructie mogelijk te maken.”

Waar is deze werkplek?
“Mijn werkplek zit op de internationale campus, waar naast onze School of Economics ook het  University College Utrecht is gevestigd. Ik zit op de tweede verdieping van de Adam Smithhall, genoemd naar de beroemde econoom.”

Wat maakt deze werkplek zo bijzonder?
“Ik vind dat ik wel een heel bijzondere werkplek heb. Hier heb je echt een campusgevoel. Dat begint al als je via het gietijzeren hek het terrein op komt. Er ligt grind, er staan statige gebouwen. Hier werken niet alleen docenten en onderzoekers, er staan ook studentenhuizen. Dat zorgt voor levendigheid. Zeker in het voorjaar, als de studenten op het terrein picknicken.

Naast het onderzoek doen op deze kamer, geef ik ook les. Ik houd van onderwqijs geven en doe het vaker dan je als promovendus geacht wordt te doen. Meestal sta ik in de Spinozahall, ook op dit terrein. Dat is heel stimulerend. Ik ben nu ook bezig om tegelijk met mijn promotie mijn basiskwalificatie onderwijs (bko) te halen.”

Advertentie