De bio-elektriciteit van Marcel van der Heyden

Wie ben je en wat doe je?
"Ik ben Marcel van der Heyden, wetenschapper, en aangesteld als Universitair hoofddocent bij de afdeling Medische Fysiologie van de Divisie Hart & Longen in het UMC Utrecht. In mijn functie als docent coördineer ik het blok Circulatie 1 en het bachelor honoursprogramma van Geneeskunde.

"Het grootste deel van mijn tijd besteed ik echter aan mijn onderzoek naar de onderliggende oorzaken van hartritmestoornissen. Het hart maakt zijn eigen elektriciteit door middel van ion kanalen in de celmembraan van de hartspiercel. Als daar wat mis gaat, kunnen levensbedreigende ritmestoornissen ontstaan. In mijn team onderzoeken we het transport van kalium ion kanalen naar en van het membraan van de cel, en hoe dit wordt verstoord door medicijnen en hartziekten."

 

Waar is deze werkplek?
"De zogenoemde patch-clamp opstelling op de foto, staat in ons lab in het Alexander Numangebouw aan de Yalelaan. In ons werk combineren we celbiologie, biochemie en elektrofysiologie. Met behulp van deze opstelling kunnen we de kleine stroompjes meten, in de orde van nano-ampères, die door werking van de ion kanalen ontstaan. Elke afwijking in het intracellulaire transport van ion kanalen kan leiden tot een verandering in deze stroompjes. Een deel van de opstelling staat in een kooi van Faraday, zodat storingen van buitenaf worden voorkomen."

Wat is er bijzonder aan jouw onderzoek?
"Bio-elektriciteit speelt een essentiële rol in onze fysiologie. Hersenfunctie, bewegen, en dus ook de hartfunctie worden erdoor bepaald. Problemen met het transport van ion kanalen zijn in het veld van de hartritmestoornissen tot nu toe onderbelicht, terwijl we aanwijzingen hebben dat het vaak voorkomt. Het mooie van ons onderzoek is dat je direct de functie van het eiwit kunt bepalen door het meten van de stroompjes." 

 

Advertentie