De natuurlijke hulpbronnen van Daphina Misiedjan

Body: 

Daphina Misiedjan werkt als onderzoeker aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) en onderzoekt waar toegang tot natuurlijke hulpbronnen (zoals water) in botsing komt met mensenrechten en duurzaamheid.

Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Daphina Misiedjan en ik ben werkzaam als onderzoeker aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Ik doe onderzoek naar kwesties waar toegang tot natuurlijke hulpbronnen (met name water), mensenrechten en duurzaamheid elkaar kruizen. Mijn proefschrift gaat bijvoorbeeld over het duurzaam waarborgen van toegang tot drinkwater voor kwetsbare groepen.”

Waar is jouw werkplek?
“Eigenlijk kan de hele wereld mijn werkplek zijn. Een van de interessante aspecten aan mijn onderzoek is dat het thema relevant is in vele nationale contexten. Tot nu toe heb ik de mogelijkheid gehad om situaties in Yemen, Zuid-Afrika en Suriname te bestuderen. Maar meestal ben ik te vinden op Achter Sint Pieter 200 bij de Rechtenfaculteit.” 

Wat is er belangrijk aan jouw onderzoek?
“Het belangrijke dat mijn onderzoek aantoont, is dat het gebruik en beschermen van natuurlijke hulpbronnen ook een vraagstuk is voor beleid en regelgeving. Verdeling en bescherming zijn gelinkt aan normen en waarden die verankerd liggen in wetgeving, dat wordt vaak over het hoofd gezien.

“Daarnaast laat mijn onderzoek zien dat net als bij andere verdelingsvraagstukken, machtsposities een grote rol spelen. In het geval van water maakt het bijvoorbeeld soms niet eens uit of er veel water beschikbaar is, degene die geen macht hebben krijgen er vaak geen toegang tot. Water wordt dan bijvoorbeeld voor andere niet-essentiële doeleinden gebruikt.

“Mijn onderzoek geeft aan hoe universele toegang duurzaam vorm gegeven kan worden. Zodat nu en in de toekomst kwetsbare groepen niet worden vergeten. Dit is extra van belang door de verwachte toename van vervuiling en invloeden van klimaatverandering,”

Facebook Twitter Whatsapp Mail