De plaagdieren van Franck Meijboom

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Franck Meijboom en als Universitair hoofddocent ethiek werkzaam bij de faculteit Diergeneeskunde en het Ethiek Instituut. Daarnaast ben ik hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS). Dat centrum is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Utrecht en van Wageningen University & Research. Op 9 mei hebben we CenSAS officieel gelanceerd. Het centrum wil een brugfunctie vervullen tussen de expertise op het gebied van dieren in Utrecht en Wageningen en de vele maatschappelijke vragen over onze omgang met dieren.

Waar is jouw werkplek?
Ik heb twee werkplekken: een in de binnenstad en een in De Uithof, maar uiteindelijk draait het op mijn werkplek om dieren en hoe wij daar als mensen mee omgaan. Binnen het Centre for Sustainable Animal Stewardship richten we ons op allerlei soorten dieren en verschillende contexten. Het gaat daarbij niet alleen om ‘bekende’ thema’s, zoals proefdieren of vragen over veehouderij. We kijken, bijvoorbeeld, ook naar plaagdieren: is alles toegestaan, omdat wij last hebben van die dieren? En hoe komt het eigenlijk dat er relatief weinig maatschappelijke discussie is over onze omgang met paarden?

Wat is er belangrijk aan jouw werk?
Door wetenschap en maatschappij met elkaar te verbinden, willen we als CenSAS ruimte scheppen voor een constructieve dialoog over diervraagstukken. In concrete projecten willen we bijdragen aan het duurzaam en verantwoord samenleven van mens en dier door rekening te houden met economische en veterinaire belangen, maar ook met de morele, politieke en emotionele aspecten. Dat vraagt om een brede aanpak die wetenschappelijk is onderbouwd en voldoet aan de wensen vanuit de maatschappij. We streven naar oplossingen, die breed gedragen en toekomstbestendig zijn. Daarmee zijn uiteindelijk dieren en mensen gebaat. (zie ook www.censas.org)

Tags: de werkplek

Advertentie