De wiskundige modellen van Joris Broere

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben promovendus bij de afdeling Sociologie en het Focusgebied Complex Systems Studies. Mijn project is een samenwerking tussen sociologen en natuurkundigen waarin we technieken uit de natuurkunde gebruiken om sociologische theorieën te testen en te ontwikkelen. Concreet betekent dat we wiskundige netwerk modellen gebruiken om bijvoorbeeld dynamieken van groepen te begrijpen.”

Waar is jouw werkplek?
“Tot nog toe was mijn werkplek in het Sjoerd Groenman gebouw bij de afdeling Sociologie, maar sinds 12 januari is het ‘Centre for Complex Systems Studies’ in het Minnaert gebouw gehuisvest. In dit centrum zullen onderzoekers met verschillende achtergronden één of meer dagen per week werken om zo interdisciplinair complex systems onderzoek te bevorderen. Ik ben van plan om vanaf deze week twee dagen bij het Centre for Complex Systems Studies aanwezig te zijn en de overige drie dagen bij mijn vaste kantoorplek bij de afdeling Sociologie.”

Wat is er interessant aan jouw onderzoek?
“De samenwerking tussen natuurkundigen en sociologen is niet heel voor de hand liggend. Wat het project speciaal maakt is dat we wiskundige modellen gebruiken, geleend uit de natuurkunde, voor sociologische theorievorming. Hoewel dit soort methoden niet helemaal onbekend zijn binnen de sociologie, denk ik dat er op dit gebied nog heel wat te winnen valt. Met het sterk interdisciplinaire karakter van het project kunnen we hier een bescheiden bijdrage aan leveren.”

Advertentie