Het  Zwarte Dood-archief van Joris Roosen

Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Joris Roosen en werk als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Economische en sociale geschiedenis binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Mijn proefschrift handelt over de demografische impact van de Zwarte Dood en de terugkerende pestgolven tijdens de late middeleeuwen. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter project dat zich de vraag stelt waarom sommige samenlevingen erin slagen om na rampen snel te herstellen, terwijl andere samenlevingen in een neerwaartse spiraal terechtkomen.”

Waar werk je?
"Meestal ben ik te vinden op de zolder van het gebouw van de onderzoeksgroep Institutions for Open Societies. Het echte ‘historische’ werk gebeurt echter in diverse archieven in België, Nederland en Frankrijk waar ik middeleeuwse documenten raadpleeg en fotografeer om ze nadien op kantoor in een databank te gieten.”
 

Wat is er bijzonder aan jouw/jullie onderzoek?
“Hoewel studies van hedendaagse rampen bijzonder waardevolle inzichten verschaffen, kunnen ze moeilijk inzicht bieden in langetermijneffecten en zijn ze daarom minder geschikt om tot duurzame oplossingen te komen. Geschiedkundige bronnen stellen wetenschappers in staat om de impact maar ook het herstel na rampen over een lange periode in kaart te brengen.

“Daarnaast tracht ik met mijn onderzoek naar de pest ook aansluiting te vinden bij medische en microbiologische wetenschappen. Door de grote symbolische waarde van de Zwarte Dood in onze maatschappij zijn het immers niet enkel historici de zich over deze ziekte buigen. Dit betekent echter niet dat we momenteel een grote kennis hebben van de epidemiologische kenmerken van historische pestuitbraken.

Door historische documenten te verwerken in grote datasets tracht ik deze kenmerken te achterhalen. Dit is ook voor hedendaagse epidemieën belangrijk omdat het  ons helpt begrijpen hoe een pathogeen kan veranderen door de eeuwen heen, met grote sterftecrisissen tot gevolg.”

Advertentie