De meeste kans op winst bij de Staatsloterij

Body: 

Ben je van plan een dezer dagen een staatslot te kopen? Niet doen, tenzij je het antwoord op deze nieuwe wetenschapskraker weet. Over twee weken staat hier het antwoord.

Ben je van plan een dezer dagen een staatslot te kopen? Niet doen, tenzij je het antwoord op deze nieuwe wetenschapskraker weet. Over twee weken staat hier het antwoord.

Vraag 10.  Wanneer is je verwachte winst bij de Staatsloterij het grootst?

a. Als je een heel lot koopt
b. Als je twee hele loten koopt met verschillend eindcijfer
c. Als je een straat koopt (10 hele loten met verschillend eindcijfer)

Bron: Nationale Wetenschapsquiz – NWO/VPRO

Het antwoord op vraag 9. Bij verbranding van fossiele brandstoffen wordt zuurstof verbruikt en kooldioxide geproduceerd. Wat heeft dat wereldwijd op termijn voor gevolg?

a. Door een tekort aan zuurstof zal de ademhaling moeilijker worden.
b. De oceaan zal verzuren tot beneden een pH van 7.
c. De stratosfeer zal afkoelen.

Antwoord C is juist.
De bovenkant van de atmosferische 'deken?, de stratosfeer, zal afkoelen, terwijl de onderkant, de troposfeer, warmer zal worden. Wanneer de concentraties broeikasgassen als methaan en koolzuurgas in de troposfeer toenemen, zal de door de aarde teruggekaatste straling minder gemakkelijk uit de troposfeer ontsnappen. Daardoor is er minder warmte beschikbaar voor de rest van de atmosfeer.
Maar de concentratie broeikasgassen in de stratosfeer neemt ook toe, waardoor deze meer warmte aan de hemelruimte verliest. De straling, afkomstig van het aardse oppervlak wordt door de atmosfeer geabsorbeerd, waardoor deze aan de onderkant zal opwarmen. Maar aan de bovenkant overheerst de toegenomen effectiviteit van de warmteuitstraling. Daardoor wordt de stratosfeer kouder.
Er ontstaat zo een nieuw evenwicht met een lagere temperatuur in de stratosfeer en een hogere in de troposfeer. Per saldo gaat het om dezelfde hoeveelheid warmte. Deze is alleen minder gelijk verdeeld over stratosfeer en troposfeer.
 

 

 


 

Facebook Twitter Whatsapp Mail