De (on)mogelijkheden tussen chimpansees en mensen

Body: 

De chimpansee is van alle nog levende diersoorten het meest nauw aan ons verwant. Zijn DNA komt voor ongeveer 98% overeen met dat van de mens.Ondanks de vrijwel identieke DNA-blauwdruk  zijn er toch grote verschillen.

De chimpansee is van alle nog levende diersoorten het meest nauw aan ons verwant. Zijn DNA komt voor ongeveer 98% overeen met dat van de mens.Ondanks de vrijwel identieke DNA-blauwdruk  zijn er toch grote verschillen.

Ongeveer 98% van het DNA van chimpansees is gelijk aan dat van de mens. Wat is toch uitgesloten tussen chimpansee en mens?

a. Humor
b. Een succesvolle bloedtransfusie
c. Orgaantransplantatie

Bron: Nationale Wetenschaopsquiz - NWO/VPRO

Het juiste antwoord op de vraag: Als de aarde niet om haar as zou draaien maar wel om de zon, dan:
a. zou het op de ene helft van de aarde altijd dag zijn en op de andere altijd nacht
b. zouden er geen seizoenen zijn
c. zou een etmaal één jaar duren

Het juiste antwoord is c. zou een etmaal één jaar duren
 

Facebook Twitter Whatsapp Mail