Fossiele brandstoffen en het milieu

Body: 

Het winnen van fossiele brandstoffen is veelal relatief eenvoudig en het gebruik vereist geen hoogstaande techniek. Traditioneel is daarom veel gebruik gemaakt van deze energiebronnen. Pas tijdens de industriële revolutie werd duidelijk dat de grootschalige verbranding het milieu sterk kan beïnvloeden.

Het winnen van fossiele brandstoffen is veelal relatief eenvoudig en het gebruik vereist geen hoogstaande techniek. Traditioneel is daarom veel gebruik gemaakt van deze energiebronnen. Pas tijdens de industriële revolutie werd duidelijk dat de grootschalige verbranding het milieu sterk kan beïnvloeden.

Vraag 9. Bij verbranding van fossiele brandstoffen wordt zuurstof verbruikt en kooldioxide geproduceerd. Wat heeft dat wereldwijd op termijn voor gevolg?

a. Door een tekort aan zuurstof zal de ademhaling moeilijker worden.
b. De oceaan zal verzuren tot beneden een pH van 7.
c. De stratosfeer zal afkoelen.

Bron: Nationale Wetenschapsquiz – NWO/VPRO

Het antwoord op vraag 8: Als een fotograaf zijn camera 45 graden scheef houdt, vinden we alles op de foto hinderlijk scheef staan. Maar als je je hoofd scheef houdt, heb je daar geen last van. Hoe komt dat?

a. We weten dat bomen en huizen rechtop staan.
b. Onze ogen compenseren onze hoofdbeweging door om hun kijk-as te draaien.
c. Onze hersenen corrigeren het gedraaide beeld

Het juiste antwoord is c. Onze hersenen corrigeren het gedraaide beeld. Dat gaat met behulp van informatie uit verschillende organen. Via de otholieten, kleine stukjes bot op de tasthaartjes in ons evenwichtsorgaan, registreren de hersenen waar naartoe ons hoofd beweegt en in welke stand het staat. Gegevens over de spierspanning en de spierpositie in de nek leveren extra informatie. En halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorganen detecteren bewegingen in meerdere richtingen. Antwoord A is fout. Ook van een staafje of een lijntje, geplaatst tegen een uniforme achtergrond, kunnen we de oriëntatie aangeven. Uit experimenten is gebleken dat we daarbij slechts kleine systematische fouten maken. Antwoord B is fout, omdat onze ogen slechts een graad of vijf om hun kijk-as kunnen draaien. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail