Welke pillen gaan eerder op?

Body: 

Een dokter schrijft pijnstillers voor aan chronische-pijnpatiënten. De helft krijgt een potje waarop staat “innemen indien nodig”, de andere helft één met “innemen om de 4 uur” erop. Welke groep zal sneller door de pillen heen gaan?

Een dokter schrijft pijnstillers voor aan chronische-pijnpatiënten. De helft krijgt een potje waarop staat “innemen indien nodig”, de andere helft één met “innemen om de 4 uur” erop. Welke groep zal sneller door de pillen heen gaan?

A. Er is geen verschil

B. De groep “innemen indien nodig”

C. De groep “om de 4 uur innemen”

 

Bron: Nationale Wetenschapsquiz - NWO/VPRO


Antwoord op de vraag: plassen vissen?

Het juiste antwoord is a. Ja, vissen plassen, en zoetwatervissen plassen meer dan zoutwatervissen. Waarom?

Zoetwatervissen zijn zouter dan hun omgeving en zoutwatervissen zijn zoeter dan hun omgeving. Het fenomeen osmose treedt dan in werking, het opheffen van zoutconcentratieverschillen tussen het interne milieu van de vis en zijn of haar omgeving.

Daarom stroomt er via de kieuwen van zoetwatervissen vrij veel zoet water hun (relatief) zoute lichaam binnen. Dat water moeten ze ook weer kwijt, dus plassen ze veel (20 ml urine per kg per uur). Zoutwatervissen verliezen juist water via hun kieuwen door osmose, immers de omgeving is veel zouter dan zij van binnen zijn. Zij plassen ook wel maar veel minder (0,3 ml urine per kg per uur) dan hun zoetwatervissoortgenoten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail