Economische wetenschap belemmert aanpak maatschappelijke problemen

De economische wetenschap heeft drie fundamentele tekortkomingen. De eerste is een foutieve interpretatie van de werkelijkheid. De tweede is een slechte methodologie. De derde is een gebrekkige keuze en afbakening van het onderwerp van onderzoek. (Bron: Civis Mundi)

Advertentie