In Leiden onenigheid over geldigheidsduur tentamens

Body: 

De universiteitsraad wil dat elk individueel tentamen minimaal vier jaar geldig blijft en geeft daarom een negatief advies over het model onderwijs- en examenregelingen (OERen) voor collegejaar 2014-2015 dat door het college van bestuur is opgesteld.(Bron: Mare)

De universiteitsraad wil dat elk individueel tentamen minimaal vier jaar geldig blijft en geeft daarom een negatief advies over het model onderwijs- en examenregelingen (OERen) voor collegejaar 2014-2015 dat door het college van bestuur is opgesteld.(Bron: Mare)

Facebook Twitter Whatsapp Mail